Tästä kyse tänään Paavo Arhinmäki puheessa. ...

Suomessa naiset saavat yhä keskimäärin vähemmän palkkaa kuin miehet. Tilastokeskuksen mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1% miesten palkasta. Naisten palkkapäivää vietetään, kun naisten vuosipalkka on maksettu. Vuonna 2014 päivä on 31.10. Työpaikoilla edistetään palkkatasa-arvoa silloin, kun edistetään esimerkiksi tasa-arvoista henkilöstöpolitiikkaa, uralla etenemistä, palvelussuhteen ehtoja, perhevapaiden jakautumista yms. Työnantajien velvollisuus on edistää tasa-arvoa, mutta myös työntekijöinä voimme vaikuttaa asiaan vaatimalla tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tekemistä. Tavoitteena on, että naisille ja miehille maksettaisiin samasta ja samanarvoisesta työstä samaa palkkaa. Tasa-arvoinen kulttuuri työpaikoilla hyödyttää kaikkia, sillä esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet koskettavat sekä miehiä että naisia. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n samapalkkasopimus hyväksyttiin jo vuonna 1951. Sen on ratifioinut myös Suomi. Sopimuksen idea on yksinkertainen: Naisille ja miehille tulee maksaa samaa palkkaa samanarvoisesta työstä, ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, ILO:n samapalkkasopimuksen periaatetta on tulkittu niin, että samapalkkaisuuden vaatimus koskee vain samassa työpaikassa tai samanlaisessa työssä olevia. Kuitenkin ILO:n periaate on laajempi: samapalkkaisuuden vaatimusta pitäisi soveltaa kaikkiin samanarvoisiin - myös aivan eri alojen töihin. Lakiin kirjattujen samapalkkasäännösten toteutumista pitäisikin valvoa paremmin. Myös ohjeistusta tarvitaan, jotta periaatteet muuttuisivat konkretiaksi ja miesten ja naisten eurot yhtä suuriksi. Näiden asioiden puolesta on syytä kampanjoida myös kevään 2015 eduskuntavaaleissa. #palkkapäivä #pia2015 #samapalkka — henkilön Pia Lohikoski kanssa.

View on Facebook

Vasemmistonaiset

Vasemmistonaiset – Vänsterkvinnorna on valtakunnallinen naisverkosto. Se on Vasemmistoliiton naisjärjestö ja samalla avoin verkosto niille naisille, jotka haluavat vaikuttaa ja tehdä vasemmistofeminististä politiikkaa ilman puolueen jäsenyyttä.

Tervetuloa mukaan!

Vasemmistonaiset – Vänsterkvinnorna är ett riksomfattande kvinnonätverk. Vi fungerar som Vänsterförbundets kvinnoorganisation och är samtidigt ett öppet nätverk för alla kvinnor som vill påverka och göra vänsterfeministisk politik, även utan partimedlemskap.

Välkommen med!

Kansan Uutiset

Kansan Uutiset - Tuoreimmat

Jäätävä kehysriihi riitti Hanna Hylkilälle.

Kirjoitettu: 01.11.2014

Vasemmisto

Punavihreä vasemmistopuolue

Jyväskylän Seta ja Vasemmisto järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Kaupunginteatterin aulassa per...

Kirjoitettu: 31.10.2014

Eurovaalit Vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton Eurooppablogissa käydään keskustelua Euroopan Unionista ja sen tulevaisuudesta

Eurooppaan on jämähtänyt suurtyöttömyys ja erityisesti nuoret ovat vailla työtä ja tulevaisuuden...

Kirjoitettu: 23.05.2014